Står du uden vand ?   Ved nedbrud kontaktes : 

Ådalens Vandforsyning
Tlf. 75 55 05 52
https://www.aadalensvandforsyning.dk/

Vork Vandværks generalforsamling har besluttet et fusionere med Ådalens Vandforsyning pr. den 1.1.2024.

På generalforsamlingen den 20. februar 2024 og på den ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 2024 har en enig generalforsamling ved enstemmighed besluttet at fusionere. Der var 16 stemmer repræsenteret ud af 77 mulige på begge generalforsamlinger.

Nærværende hjemmeside nedlægges i løbet af 2024 som følge af fusionen.

Vork vandværk

Vork Vandværk opstod som andelsselskab i 1970’erne på lokalt initiativ, og blev etableret med 1 boring, 2 lukkede filtre, 1 hydrofor og 1 pumpe til udpumpning.

Siden starten er værket udvidet og moderniseret, således at der nu rådes over 2 boringer, et lukket filter og et udpumpningsanlæg med trykstyring bestående af 3 pumper.

Der udpumpes årligt ca. 13.000 m3 til 77 forbrugere.